Jeugdcarnavalsvereniging “de Bietjes” uit Aijen werd opgericht door Hay Linders & Jaap Martens in februari 1967.

Om een prins te kiezen werden de jeugdraadsleden zondags voor de optocht uitgenodigd bij Jaap & Truus Martens, dit was voor de aanwezige leden het spannendste moment van het carnaval.

In een hoed van Hay of Jaap werden papiertjes met nummers gegooid, en ieder lid van de jeugdraad mocht een nummertje uit de hoed halen en wie het hoogste nummer had was de jeugdprins.

Pas jaren later werden eerst de ouders en de toekomstige jeugdprins thuis benaderd, vanaf dat moment werd er ook meer tijd en aandacht besteed aan de jeugdraad in zijn geheel. In het bijzonder ereleden als Arno Broekman & Frans heldens hebben gezorgd voor een stevig fundament waarop met vertrouwen verder gebouwd kon worden.

Eind jaren ’80 werd er zelfs besloten om een speciale jeugdcommissie in het leven te roepen die zich specifiek bezig gingen houden met de organisatie rondom het jeugdcarnaval in Aijen.

De eerste jaren bestond de commissie uit twee raadsleden van Carnavalsvereniging de “Sukerpinnen” Marcel Rutten & Theo Diebels. Na verschillende keren een wisseling in commissieleden bestaat de huidige commissie uit Kim Zegers.

Titel van pagina