Men kan zich de vraag stellen waarvan het tijdstip waarop carnavalzondag valt, afhankelijk is. Wel, het antwoord is vrij eenvoudig, Pasen. Carnavalszondag valt dus altijd 7 weken voor Pasen, of m.a.w. 7 x 6 weken = 42 werkdagen, min de maandag en de dinsdag na carnavalszondag, dus de 40 vastendagen.

Pasen valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart
(de zogenaamde lente-evening).

Halfvasten valt 4 weken na carnavalzondag.

Jaar Carnavalszondag Halfvasten
2023
19-02
19-03
2024
11-02
10-03
2025
02-03
30-03
2026
15-02
15-03
2027
07-02
07-03
2028
27-02
26-03
2029
11-02
11-03
2030
03-03
31-03

Titel van pagina